Kommuneplan for Tønder Kommune

Kommunalbestyrelsen har den 28. februar 2019 endeligt vedtaget forslag til Kommuneplan 2017-2029. Kommuneplanen har ikke retsvirkning, før den er offentliggjort på Statens plansystem. Kommuneplanen tilrettes i perioden marts/april 2019 og hjemmesiden vil periodisk ikke være tilgængelig.