Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Sitemap

Menu
 

Sitemap

 Forside


 Udviklingstemaer


       Den dansk-tyske forbindelse og erhverv i Tønder Kommune


       Borgere, byer og boliger


       Det åbne land


       Klima og energi


 Hovedstruktur


       Kommuneplan 2017-2029 generelt


             Baggrund og retsvirkninger


             Nabokommuner


             Status og historik


       Bosætning og byudvikling


             Bymønster


             By og land, samt arealudlæg


       Landskab, natur og vand


             Landskab


             Skove


             Vandløb og søer


             Vand


             Natur


             Nationalpark Vadehavet


       Kulturarv


             Kulturhistorie


             Bygningskultur


       Oplevelser og fritidsliv


             Kulturliv og seværdigheder


             Idrætsfaciliteter


             Fritidsfaciliteter i det åbne land


             Ferie- og sommerhusområder


       Livsfaser og læring


             Mindre børn


             Skolebørn


             Unge


             Voksne


             Ældre


             Sundhed


       Erhverv


             Detailhandel


             Turisterhvervet


             Landbrug


             Håndværk, industri og service


             Beskæftigelse


             Forebyggelse af miljøkonflikter


       Infrastruktur og tekniske anlæg


             Veje og stier


             Jernbaner, havne og flyvepladser


             Trafiksikkerhed


             Kollektiv trafik


             Vandforsyning


             Spildevand


             Affald


             Bredbånd og fibernet


             Kystsikring


       Energi og klima


             Varmeforsyning


             Biogasanlæg


             Naturgasledninger


             Højspændingsledninger


             Solenergianlæg


             Vindmøller


             Klimatilpasning


       Miljøvurdering


 Kommuneplanrammer


       Generelt om kommuneplanrammer


             Alle rammeområder


       Bredebro - Lokalområde 1


             Bredebro


             Bådsbøl-Ballum og Husum-Ballum


             Visby


             Landsbyer


                   Østerende-Vesterende Ballum


                   Randerup


                   Skast


             Det åbne land lokalområde 1


       Højer - Lokalområde 2


             Højer


             Landsbyer


                   Daler


                   Hjerpsted


                   Rudbøl


                   Emmerlev


                   Sdr. Sejerslev


             Det åbne land lokalområde 2


       Løgumkloster - Lokalområde 3


             Løgumkloster/Løgumgårde


             Bedsted


             Øster Højst


             Landsbyer


                   Ellum


             Det åbne land lokalområde 3


       Toftlund - Lokalområde 4


             Toftlund


             Agerskov


             Arrild


             Arrild Ferieby


             Branderup


             Landsbyer


                   Rangstrup


             Det åbne land lokalområde 4


       Skærbæk - Lokalområde 5


             Skærbæk


             Brøns


             Døstrup


             Frifelt


             Landsbyer


                   Drengsted


                   Mjolden


                   Rejsby


                   Ø. Gasse


             Det åbne land lokalområde 5


       Tønder - Lokalområde 6


             Tønder Midtby


             Tønder Nord


             Tønder Vest


             Abild


             Jejsing


             Møgeltønder


             Landsbyer


                   Hostrup


                   Sæd


                   Sølsted


             Det åbne land lokalområde 6


       Rømø - Lokalområde 7


             Havneby


             Øvrige byzoneområder


                   Kongsmark


                   Toftum


             Sommerhusområder


                   Vestergaard


                   Vesterhede


                   Kromose


                   Kongsmark


                   Lakolk


                   Toftum


                   Bolilmark


             Det åbne land lokalområde 7


       Kommuneplantillæg


    

 Søg på ejendommen


       Søg på adresse eller matrikel


       Søg på kort


 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk