740.51.9 - Ferie- og fritidsområde ved Rømersvej og Vråbyvej

Bestemmelser

Plannummer
740.51.9

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse

Stuehus for landbrug samt ferielejligheder, campingplads for op til 170 autocampere med tilhørende servicefaciliteter og ikke støjende fritidsaktiviteter.


Zonestatus

Eksisterende: landzone

Fremtidig: landzone


Lokalplaner

106-740


Særlige bestemmelser

30 % for eksisterende bygningsparcel.

Max. 400 m2 for øvrig fritliggende bebyggelse.

Max. bygningshøjde: 8.5 m i tilknytning til eks. bebyggelse på matr.nr. 4 Kirkeby, Rømø

Max. bygningshøjde: 5 m for fritliggende bebyggelse.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Campingpladser og vandrerhjem


Områdets status pr. 01.01.2010

Rekreativt område med autocamperplads og servicefaciliteter.


Status

Vedtaget