740.51.3 - Rømø Familie Camping

Bestemmelser

Plannummer
740.51.3

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Campingplads.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser
Mindre nødvendige bygninger så som informationskontor, kiosk, toilet- og baderum, fælleskøkken og lign. kan opføres

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Campingpladser og vandrerhjem


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til campingplads.

Tidligere rammeområde nr.
8.L.6

Status

Vedtaget