740.51.2 - Kommandørgårdens Camping og Feriepark

Bestemmelser

Plannummer
740.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Campingplads.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 823

Særlige bestemmelser
Mindre nødvendige bygninger så som informationskontor, kiosk, toilet- og baderum, fælleskøkken og lign. kan opføres

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Campingpladser og vandrerhjem


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til feriecenter og campingplads.

Tidligere rammeområde nr.
8.L.8

Status

Vedtaget