740.51.1 - Rømø Lege & Hesteland

Bestemmelser

Plannummer
740.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
15

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Rekreative formål.
Sommerland og rideskole/hestepension med dertil hørende faciliteter.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 027-8.2

Særlige bestemmelser
Enkelte bygninger eller bygningsdele kan tillades en større højde end angivet, såfremt områdets drift nødvendiggør dette.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Publikumsorienteret serviceerhverv

Specifik anvendelse:Øvrige ferie- og fritidsformål


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til rideskole og forlystelsespark.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
8.L.5

Status

Vedtaget