Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 740.11.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

740.11.1 - Toftum

Bestemmelser

Plannummer
740.11.1

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse
Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 307

Særlige bestemmelser
Byggeriet skal indpasses mest skånsomt i det eksisterende landskab. Der må ikke opføres ny selvstændig bebyggelse i området. Ejendomme der anvendes til landbrug eller lignende skal ikke følge bestemmelserne for bygningshøjde og bebyggelsesprocent.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Dagsinstitutioner


Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget boligområde i landzone.

Parkering
2 p-pladser pr. bolig

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 307

Tidligere rammeområde nr.
8.L.2

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk