736.61.2 - Sommerhusområdet Toftum-nyudstykning

Bestemmelser

Plannummer
736.61.2

Planens generelle anvendelseskode
Sommerhusområde

Maksimal bebyggelsesprocent
10

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1

Maksimal højde i meter
6.5

Minimums udstykningsstørrelse
2200

Arealanvendelse
Sommerhusområde

Opholds- og friarealer
Eksisterende udlagte fællesarealer skal fastholdes

Zonestatus
Eksisterende: sommerhusområde
Fremtidig: sommerhusområde

Lokalplaner
LP 007-7.7

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Sommerhus- og fritidsboligbebyggelse


Områdets status pr. 01.01.2010
Udlagt til sommerhusbebyggelse.

Grundstørrelse
Min. 2200 m2

Parkering
2 p-pladser pr. sommerhus

Tidligere rammeområde nr.
7.S.6.1

Status

Vedtaget