Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 735.51.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

735.51.1 - Hotel Lakolk

Bestemmelser

Plannummer
735.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
30

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1

Maksimal højde i meter
6.5

Arealanvendelse
Rekreative område.
Feriecenter, helårs hoteldrift, restaurant og ferieboliger.

Opholds- og friarealer
Eksisterende udlagte fællesarealer skal fastholdes

Zonestatus
Eksisterende: sommerhusområde
Fremtidig: sommerhusområde

Lokalplaner
LP 004-7.5

Særlige bestemmelser
I den sydlige del af arealet, ved indkørslen til området, er det tilladt at opføre en bygning i max 2 etager og en bygningshøjde på optil 8,5 m.
Der må etableres i alt 176 sengepladser i området. Bebyggelse kan tillades udstykket til ferielejligheder.
Ved opførelsen af nye bygninger skal der tages specielt hensyn til natur- og landskabsværdierne.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Ferie- og kongrescenter

Specifik anvendelse:Øvrige ferie- og fritidsformål

Specifik anvendelse:Sommerhus- og fritidsboligbebyggelse


Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer Hotel Lakolk

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
7.S.5.2

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk