732.61.1 - Sommerhusområdet Vesterhede

Bestemmelser

Plannummer
732.61.1

Planens generelle anvendelseskode
Sommerhusområde

Maksimal bebyggelsesprocent
10

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Minimums udstykningsstørrelse
2500

Arealanvendelse
Sommerhusområde

Opholds- og friarealer
Eksisterende udlagte fællesarealer skal fastholdes

Zonestatus
Eksisterende: sommerhusområde
Fremtidig: sommerhusområde

Lokalplaner
LP 702

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Sommerhus- og fritidsboligbebyggelse


Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget sommerhusområde.

Grundstørrelse
Min. 2500 m2

Parkering
2 p-pladser pr. sommerhus

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 702

Tidligere rammeområde nr.
7.S.2

Status

Vedtaget