Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 721.41.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

721.41.1 - Gl.Skolevej

Bestemmelser

Plannummer
721.41.1

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Arealanvendelse

Lokalcenter

Der kan indpasses kan indpasses boliger, privat service og liberalt erhverv. Miljøklasse 1-3


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Særlige bestemmelser

Maksimal bebyggelsesprocent for Centerformål: 50 % for den enkelte ejendom 

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 1.000 m2 for dagligvare og 500 m2 for udvalgsvare. 

Områdets samlede ramme til butiksformål er 3.000 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 500 m2 bruttoetageareal. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde
Maksimal bebyggelsesprocent:30
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver


Områdets status pr. 01.01.2010

Centerområde


detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 1.000 m2 for dagligvare og 500 m2 for udvalgsvare. 

Områdets samlede ramme til butiksformål er 3.000 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 500 m2 bruttoetageareal. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Parkering

2 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 25 m2 butik og restauration
1 p-plads pr. 50 m2 liberalt erhverv og service
1 p-plads pr. 50 m2 institution


Tidligere rammeområde nr.

3.C.1


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk