Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 710.51.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

710.51.2 - Østre Havnevej

Bestemmelser

Plannummer
710.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
5

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan etableres enkelt bygninger til offentlige formål som f.eks. medborgerhus eller diverse turistattraktioner.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 239

Særlige bestemmelser
Området skal fungere som buffer område mellem erhvervsområdet og bolig-/centerområdet.
Det højeste punkt på en bygning må maksimalt have en kote på 12 m DVR 90

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til grønt område og parkering.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
2.D.4

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk