Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 710.31.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

710.31.2 - Havnepladsen nord

Bestemmelser

Plannummer
710.31.2

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
3

Maksimalt tilladte miljøklasse
6

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
Havneformål. Miljøklasse 3-6

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Havneerhvervsområde


Områdets status pr. 01.01.2010
Naturområde.

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk