Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 710.31.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

710.31.1 - Havnepladsen

Bestemmelser

Plannummer
710.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
10.5

Mindst tilladte miljøklasse
2

Maksimalt tilladte miljøklasse
5

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
Erhverv med tilknytning til havnen, herunder fiskeri, industri, værksted, håndværk og oplag. Miljøklasse 2-5.
Området må endvidere anvendes til offentlige formål i form af lystbådehavn, havnerelateret forsamlingshuse og turistvirksomheder, parkering m.v.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 234

Særlige bestemmelser
Det højeste punkt på en bygning må maksimalt have en kote på 14,5 m DVR 90

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Havneerhvervsområde

Specifik anvendelse:Område til offentlige formål

Specifik anvendelse:Parkeringsanlæg

Specifik anvendelse:Lystbådehavn


Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget havneområde.

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
2.E.2

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk