Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 710.21.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

710.21.1 - Håndværkervej

Bestemmelser

Plannummer
710.21.1

Planens generelle anvendelseskode
Blandet bolig og erhverv

Maksimal bebyggelsesprocent
30

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse
Område til blandet bolig og erhverv.
Boligformål og liberalt erhverv med mulighed for etablering af mindre service og håndværksvirksomheder i tilknytning til boligerne. Miljøklasse 1-2

Opholds- og friarealer
Mindst 10 % af grundarealet skal anvendes til samlede friarealer, fælles for det pågældende område.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 040-5.4

Særlige bestemmelser
Masterplanens principper skal sikres ved lokalplanlægningen.
Nybyggeri skal opføres i lavenergiklasse 1 eller bedre, jf. BR 08

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Minimum udstykningsstørrelse:700

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Let industri og håndværk


Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget med bla. bolig og erhverv.

Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
2.E.1

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk