Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 710.11.7

Menu
Kommuneplanrammer
 

710.11.7 - Sønderdrivevej

Bestemmelser

Plannummer
710.11.7

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
7.5

Arealanvendelse
Boligområde
Fastlagt til åben-lav og tæt-lav bebyggelse i form af helårsbeboelse.

Opholds- og friarealer

Ved udstykning skal mindst 10 % af grundarealet anvendes til friarealer, fælles for det pågældende område.


Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 039-5.4 (forslag)

Særlige bestemmelser

Masterplanens principper skal sikres ved lokalplanlægningen.
Nybyggeri skal opføres i lavenergiklasse 1 eller bedre, jf. BBR 08

10% for den enkelte ejendom ved åben-lav bebyggelse inden for lokalplanlagte dispositionsområder.

20% for enkelte lokalplanlagte dispositionsområder ved åben-lav bebyggelse, samt eksisterende bebyggelse.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Tæt-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:20
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom

Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:10
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom


Områdets status pr. 01.01.2010
Udlagt til boligformål.

Parkering
2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 039-5.4

Tidligere rammeområde nr.
2.B.5

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk