Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 710.11.6

Menu
Kommuneplanrammer
 

710.11.6 - Lyngvejen

Bestemmelser

Plannummer
710.11.6

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
10

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1

Maksimal højde i meter
6.5

Arealanvendelse
Boligområde.
Fastlagt til boligformål i form af fritidshusbebyggelse.
Området må desuden anvendes til helårsbeboelse.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 236

Særlige bestemmelser
I tilfælde af brand eller andre force majeure agtige forhold, er det tilladt at genopføre bebyggelse med en udformning og placering som den oprindelige bebyggelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Sommerhus- og fritidsboligbebyggelse


Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget boligområde.

Parkering
2 p-plads pr. bolig

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 236

Tidligere rammeområde nr.
2.B.6

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk