710.11.3 - Svenskestræde

Bestemmelser

Plannummer
710.11.3

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Boligområde
Fastlagt til åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Opholds- og friarealer

Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, kan ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske med en godkendt bebyggelsesplan.


Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 212
Delvist LP 214

Særlige bestemmelser
Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, må ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske efter en samlet plan og i overensstemmelse med en godkendt bebyggelsesplan.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:30
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Maximale antal etager:1.5
Minimum udstykningsstørrelse:700

Specifik anvendelse:Tæt-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:40
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Maximale antal etager:1


Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget boligområde.

Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering
1,5 p-plads pr. bolig

Tidligere rammeområde nr.
2.B.3

Status

Vedtaget