Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 710.11.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

710.11.1 - Hollænderstrædet

Bestemmelser

Plannummer
710.11.1

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
35

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
10.5

Arealanvendelse
Boligområde.
Fastlagt til tæt-lav eller etagebebyggelse.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 239

Særlige bestemmelser
Det højeste punkt på en bygning må maksimalt have en kote på 14,5 m DVR 90

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Tæt-lav bebyggelse

Specifik anvendelse:Etageboligbebyggelse


Områdets status pr. 01.01.2010
Delvis udbygget boligområde.

Parkering
1,5 p-plads pr. bolig

Tidligere rammeområde nr.
2.B.7

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk