Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 680.51.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

680.51.2 - Feriecenter ved Abild

Bestemmelser

Plannummer
680.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Rekreative formål.
Ferie- og fritidsområde med højst 50 sengepladser samt fælleshus med tilhørende faciliteter.

Opholds- og friarealer
Eksisterende udlagte fællesarealer skal fastholdes.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 041-8.2

Særlige bestemmelser
Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse med hensyn til placering, omfang, formgivning, materialer og farver, så der opnås en helhedsvirkning i området.
Der skal i lokalplanlægningen tages særlige hensyn til sikring af drikkevandsinteresserne i området.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Ferie- og kongrescenter


Områdets status pr. 01.01.2010
Ferie- og fritidsområde.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
10.D.53

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk