660.71.2 - Møgeltønder Skole

Bestemmelser

Plannummer
660.71.2

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
3

Maksimal højde i meter
13

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 12.95

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver


Områdets status pr. 01.01.2010
Skole med SFO og specialklasser.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
12.D40

Status

Vedtaget