650.21.1 - Hedeagervej

Bestemmelser

Plannummer
650.21.1

Planens generelle anvendelseskode
Blandet bolig og erhverv

Maksimal bebyggelsesprocent
30

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Minimums udstykningsstørrelse
700

Arealanvendelse
Område til blandet bolig og erhverv.
Miljøklasse 1-3

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 9.49

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde

Specifik anvendelse:Erhvervsområde


Områdets status pr. 01.01.2010
Delvist udbygget område til blandet bolig og erhverv.

Grundstørrelse
Min. 700 m2

Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
1.10E+63

Status

Vedtaget