Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 640.71.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

640.71.1 - Abild Skole

Bestemmelser

Plannummer
640.71.1

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 10.11

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver


Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer Abild skole, børnehaven, sportsplads, medborgerhus mv.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
10.D50

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk