Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 640.51.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

640.51.1 - Abild Sportsplads

Bestemmelser

Plannummer
640.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maximale antal etager
1

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Offentlige og rekreative formål.
Idrætsanlæg og offentlige friarealer.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 10.23

Særlige bestemmelser
Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Sports- og idrætsanlæg

Specifik anvendelse:Område til offentlige formål


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til idrætanlæg og offentlive friarealer.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
10.D51

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk