630.81.1 - Tønder Flyveplads

Bestemmelser

Plannummer
630.81.1

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Tekniske anlæg.
Flyveplads.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser
Der kan opføres nødvendige bygninger for områdes drift og vedligeholdelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Lufthavn


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til Flyveplads.

Tidligere rammeområde nr.
7.D30

Status

Vedtaget