Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 630.71.8

Menu
Kommuneplanrammer
 

630.71.8 - ECCO Center og oplevelspark

Bestemmelser

Plannummer
630.71.8

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Offentlige og rekreative formål.
Området kan anvendes til liberalt erhverv, kulturelle institutioner, uddannelses-, konference-, og kursusvirksomheder, overnatningsfaciliteter, friluftsaktiviteter, administration og kontorer, funktionærboliger, oplevelsespark og parkering.

Opholds- og friarealer
Mindst 10 % af grundarealet skal anvendes til samlede friarealer, fælles for det pågældende område.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 033-6.4 (Forslag)

Særlige bestemmelser
Områdets nybyggeri skal fremstå som en samlet bebygget helhed.
Enkelte bygninger kan opføres med en bygningshøjde på op til 15 m, hvis bygningsfunktionen nødvendiggør den øgede bygningshøjde.
Der skal ved lokalplanlægningen reserveres tilstrækkelig areal til bebyggelse indenfor rammeområde til Marsk- og Vadehavscenter Tønder.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Kulturelle institutioner

Specifik anvendelse:Uddannelsesinstitutioner

Specifik anvendelse:Parkeringsanlæg

Specifik anvendelse:Publikumsorienteret serviceerhverv

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Øvrige ferie- og fritidsformål


Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer kursusvirksomhed med lokaler til undervisning, møde, udstilling og administration samt funktionærboliger.

Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 37,5 m2 etageareal

Tidligere rammeområde nr.
7.D24

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk