Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 630.71.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

630.71.2 - Campus Tønder

Bestemmelser

Plannummer
630.71.2

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maksimal højde i meter
12

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Arealanvendelse

Offentlige formål.

Institutioner og særlige boformer, privat service samt liberalt eller lettere erhverv, 

miljøklasse 1-3.


Opholds- og friarealer
Mindst 10 % af grundarealet skal anvendes til samlede friarealer, fælles for det pågældende område.

Zonestatus

Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone


Lokalplaner

Delvist LP 4.19

Delvist LP 4.89

Delvist LP 4.96

LP 065-630


Særlige bestemmelser
Bebyggelsen må ikke placeres tættere end 25 m på jernbanens midte.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Dagsinstitutioner


Områdets status pr. 01.01.2010

Rummer teknisk skole, handelsskole, skolehjem, plejehjem og ældreboliger.


Parkering

1 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 institution


Tidligere rammeområde nr.

4.D14, 4.D182, 630.71.3


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk