Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 630.51.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

630.51.3 - Nordre Landevej

Bestemmelser

Plannummer
630.51.3

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Rekreative formål.
Offentlige friarealer.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Særlige bestemmelser
Området skal friholdes for bebyggelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål


Områdets status pr. 01.01.2010
Grønt område.

Tidligere rammeområde nr.
1.D17

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk