630.51.2 - Tved Plantage

Bestemmelser

Plannummer
630.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
10

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1

Maksimal højde i meter
5

Arealanvendelse
Rekreative formål.
Offentlige friarealer, fritidsanlæg og spejderhytte.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 4.21
Delvist LP 4.31

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål

Specifik anvendelse:Øvrige ferie- og fritidsformål


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til grønt område og spejderhytte.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
4.D331

Status

Vedtaget