630.51.1 - Tved

Bestemmelser

Plannummer
630.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Rekreative formål.
Offentlige friarealer.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser
Området skal friholdes for bebyggelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål


Områdets status pr. 01.01.2010
Grønt område.

Tidligere rammeområde nr.
1.D322

Status

Vedtaget