630.11.8 - Spangholm

Bestemmelser

Plannummer
630.11.8

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
30

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Minimums udstykningsstørrelse
1000

Arealanvendelse
Boligområde
Fastlagt til åben-lav bebyggelse.

Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.


Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 7.82

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse


Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget boligområde.

Grundstørrelse
Min. 1000 m2

Parkering
2 p-pladser pr. bolig

Tidligere rammeområde nr.
7.B32

Status

Vedtaget