Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 620.71.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

620.71.3 - Leos Plejehjem

Bestemmelser

Plannummer
620.71.3

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
2.5

Maksimal højde i meter
15

Arealanvendelse
Område til offentlige formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boliger.

Opholds- og friarealer
Mindst 10 % af grundarealet skal anvendes til samlede friarealer, fælles for det pågældende område.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 5.07
LP 5.69

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Boligområde


Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer plejehjem, boliger og faciliteter for ældre.

Parkering
1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Tidligere rammeområde nr.
5.D181

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk