Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 620.71.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

620.71.2 - Tønder Sygehus

Bestemmelser

Plannummer
620.71.2

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
3

Maksimal højde i meter
12

Arealanvendelse
Område til offentlige formål.
Der kan evt. indpasses byferie, privat service og liberalt erhverv, samt boliger.

Opholds- og friarealer
Mindst 10 % af grundarealet skal anvendes til samlede friarealer, fælles for det pågældende område.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 6.90

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Øvrige ferie- og fritidsformål


Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget med sygehus, tjenesteboliger, parkering og opholdsarealer

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
6.D22

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk