Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 620.51.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

620.51.3 - Galgestrømmen

Bestemmelser

Plannummer
620.51.3

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Offentlige friarealer.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
BPV 5

Særlige bestemmelser
Der må ikke opføres bebyggelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål


Områdets status pr. 01.01.2010
Grønt område

Tidligere rammeområde nr.
6.D336

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk