Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 620.41.6

Menu
Kommuneplanrammer
 

620.41.6 - Nordre Landevej

Bestemmelser

Plannummer
620.41.6

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent
60

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
10

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Arealanvendelse

Pladskrævende varegrupper

Dvs. biler, lystbåde, campingvogne, planter og havebrugsvare, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvare samt møbler.

Eksisterende boliger kan anvendes til beboelse.

Der kan indpasses erhverv i området. Miljøklasse 1-3


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Særlige bestemmelser

For pladskrævende varegrupper er der ikke fastsat maksimale butiksstørrelser.

Området er en del af et samlede arealet, som er udlagt til pladskrævende varegrupper i Tønder. Den samlede ramme for arealet er 41.200 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til pladskrævende varegrupper er 4.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Butikker med særligt pladskrævende varegruppe


Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til pladskrævende varegrupper.


detailhandel

For pladskrævende varegrupper er der ikke fastsat maksimale butiksstørrelser.

Området er en del af et samlede arealet, som er udlagt til pladskrævende varegrupper i Tønder. Den samlede ramme for arealet er 41.200 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til pladskrævende varegrupper er 4.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Parkering

1 p-plads pr. 50 m2 butik
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk