620.31.8 - Galgestrømmen

Bestemmelser

Plannummer
620.31.8

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
60

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
12.5

Mindst tilladte miljøklasse
3

Maksimalt tilladte miljøklasse
6

Minimums udstykningsstørrelse
2500

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 3-6

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 3.57

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Industri

Specifik anvendelse:Transport og logistikvirksomheder


Områdets status pr. 01.01.2010
Udlagt til erhvervsområde. Ikke taget i anvendelse.

Grundstørrelse
Min. 2500 m2

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
3.00E+15

Status

Vedtaget