Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 620.31.5

Menu
Kommuneplanrammer
 

620.31.5 - Ribelandevej øst

Bestemmelser

Plannummer
620.31.5

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
60

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
12.5

Mindst tilladte miljøklasse
3

Maksimalt tilladte miljøklasse
6

Minimums udstykningsstørrelse
2500

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 3-6

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser

Byggelinien mod Østre Omfarsvej skal respekteres. Ved Ribe Landevej skal der udlægges et areal på minimum 20 m. ud til vejen, der skal fungere som en grøn bufferzone ind til erhvervsområdet. Området syd for rundkørslen ved Ribe Landevej og Østre Omfartsvej skal planlægges, så der bliver en pæn indkørsel til Tønder by, dertil reservers et areal på minimum 100 m. syd for rundkørslen.

Max skorstenshøjde: 15 m.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Industri

Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Transport og logistikvirksomheder


Områdets status pr. 01.01.2010
Udlagt til erhvervsområde. Ikke taget i anvendelse.

Grundstørrelse
Min. 2500 m2

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk