Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 620.31.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

620.31.3 - Industri nord - Håndværkervej

Bestemmelser

Plannummer
620.31.3

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
60

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
10

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Minimums udstykningsstørrelse
1200

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Der kan etableres én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Miljøklasse 1-3

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 2.64

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Industri

Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Transport og logistikvirksomheder


Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget med mindre håndværksvirksomheder og boliger.

Grundstørrelse
Min. 1200 m2

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhvervs

Tidligere rammeområde nr.
2.00E+11

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk