Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 620.11.7

Menu
Kommuneplanrammer
 

620.11.7 - Kasernearealet nord

Bestemmelser

Plannummer
620.11.7

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
30

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse
Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 3.05

Særlige bestemmelser
Området omkring søen skal udlægges til fælles friarealer.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Dagsinstitutioner


Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer dele af den tidligere Tønder Kasernes arealer og skydebane. Området rummer ganske få mindre bygninger.

Parkering
1,5 p-plads pr. bolig samt dækning af parkeringsbehov til fritidsformål.

Tidligere rammeområde nr.
3.B38

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk