Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 620.11.4

Menu
Kommuneplanrammer
 

620.11.4 - Kastanieallé

Bestemmelser

Plannummer
620.11.4

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse
Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2

Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.


Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 6.02
Delvist LP 6.16
Delvist LP 6.67

Særlige bestemmelser

Matrikel 1079, 1490 og 3503: 50% for den enkelte ejendom

Nord for Kastanie Allé: 25% for den enkelte ejendom

Syd for Kastanie Allé: 35% for den enkelte ejendom

Max bygningshøjde, matrikel 1079, 1490 og 3503: 12,5 m.

 


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Maximale antal etager:1.5
Minimum udstykningsstørrelse:700

Specifik anvendelse:Tæt-lav bebyggelse
Maximale antal etager:2

Specifik anvendelse:Etageboligbebyggelse
Maximale antal etager:2

Specifik anvendelse:Fællesanlæg

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Dagsinstitutioner


Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget boligområde.


Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 6.02 og LP 6.16

Tidligere rammeområde nr.
6.B18

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk