Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 620.11.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

620.11.3 - Ribe Landevej 1-33

Bestemmelser

Plannummer
620.11.3

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
10

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse
Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 6.02

Særlige bestemmelser

Bebyggelsesprocent for Hus nr. 1-17: 100% for den enkelte ejendom

Bebyggelsesprocent for Hus nr. 21-33: 50% for den enkelte ejendom

Minimums udstykningsstørrelse for Hus nr. 1-17: min. 400 m2
Minimums udstykningsstørrelse for Hus nr. 21-33: min. 700 m2


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Dagsinstitutioner


Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget boligområde.

Grundstørrelse

Hus nr. 1-17: min. 400 m2
Hus nr. 21-33: min. 700 m2


Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 6.02

Tidligere rammeområde nr.
6.B31

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk