Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 610.71.10

Menu
Kommuneplanrammer
 

610.71.10 - Holmevej

Bestemmelser

Plannummer
610.71.10

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
10

Arealanvendelse

Område til offentlige formål.

Rekreativt område. 


Zonestatus

Eksisterende: Byzone

Fremtidig: Byzone


Lokalplaner

BPV 8


Særlige bestemmelser

Trafikbetjening af området skal ske til kommunevej. Ved etablering af boldbaner nærmere Østre Omfartsvej end 40 m skal der etableres forsvarlig afskærmeforanstaltninger ved hegning eller beplantning.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Større rekreativt område


Områdets status pr. 01.01.2010

Anvendes til sportshaller, svømmehal, idrætsanlæg, vandrehjem og campingplads mv.


Parkering

Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 


Tidligere rammeområde nr.

9.D12, 610.71.9


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk