Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 610.71.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

610.71.1 - Den Tyske Skole

Bestemmelser

Plannummer
610.71.1

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2.5

Maksimal højde i meter
12

Minimums udstykningsstørrelse
700

Arealanvendelse
Område til offentlige formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv samt boliger.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 8.46

Særlige bestemmelser
I tilfælde af brand eller andre force majeure agtige forhold, er det tilladt at genopføre bebyggelse med en udformning og placering som den oprindelige bebyggelse.
En lokalplan for området skal sikre foranstaltninger som kan medvirke til at Tønder kan modstå oversvømmelser.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver


Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer skole, institution og bibliotek.

Grundstørrelse
Min. 700 m2

Parkering
2 p-plader pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Bevaring
Indenfor bymidten skal den historiske matrikelstruktur, kaldet stavn, og gadenettet bevares sammen med de historiske gavlhuse.

Officielle bygninger fra tidligere tidsperioder skal sikres og bevares, så deres arkitektur og tidligere funktion respekteres ved renovering, ombygning eller når bygningen overgå til anden funktion.

En bevarende lokalplan skal udpege bygninger der med deres arkitektur repræsenterer stilretninger der karakteriserer bymidten og villakvarterene, som eksempelvis barok, klassicisme, historicisme, Baupflege Kreis Tondern, nationalromantiske trempelbygninger, jugend (skønvirke), bedre byggeskik, samt bygninger med bindingsværk.

Ved nybyggeri skal bevaringsinteresser respekteres, jf. også LP 8.46

Tidligere rammeområde nr.
8.D101

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk