Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 610.51.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

610.51.1 - Laurentiusstrømmen

Bestemmelser

Plannummer
610.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Offentlige friarealer.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 8.46

Særlige bestemmelser
Der kan i begrænset omfang opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål


Områdets status pr. 01.01.2010
Grønne friarealer.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Bevaring
Udpegede grønne områder skal bevares som åndehuller i midtbyen.
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 8.46

Tidligere rammeområde nr.
8.D103, 8.G102, 8.G103, 8.G110, 8.G111

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk