Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 610.41.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

610.41.1 - Tønder Centerområde

Bestemmelser

Plannummer
610.41.1

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent
150

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
3.5

Maksimal højde i meter
15

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Minimums udstykningsstørrelse
300

Arealanvendelse

Bymidte

F.eks. detailhandel, mindre værksteder, liberalt erhverv, servicevirksomheder, restauration/hotel, offentlige formål og lign. samt boliger og parkering. Miljøklasse 1-2


Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Lokalplaner

LP 8.46


Særlige bestemmelser

I tilfælde af brand eller andre force majeure agtige forhold, er det tilladt at genopføre bebyggelse med en udformning og placering som den oprindelige bebyggelse.
En lokalplan for området skal sikre foranstaltninger som kan medvirke til at Tønder kan modstå oversvømmelser.

Butikker med udstillingsfunktion i vinduerne eller butikker med direkte kundebetjening skal indrettes i stueetagen, mens liberale erhverv og servicevirksomheder skal etableres i øvrige etager.

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m2 for dagligvare og 2.000 m2 for udvalgsvare.

Området er en del af bymidten i Tønders centrale butiksområde. For bymidten som helhed er områdets samlede ramme til butiksformål 40.200 m2 bruttoetageareal.

Bymidtens maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 5.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Transport og logistikvirksomheder

Specifik anvendelse:Område til offentlige formål

Specifik anvendelse:Boligområde

Specifik anvendelse:Parkeringsanlæg

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver


Områdets status pr. 01.01.2010

Centerområde.


Grundstørrelse

Min. 300 m2


detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m2 for dagligvare og 2.000 m2 for udvalgsvare.

Området er en del af bymidten i Tønders centrale butiksområde. For bymidten som helhed er områdets samlede ramme til butiksformål 40.200 m2 bruttoetageareal.

Bymidtens maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 5.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Parkering

1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 25 m2 butik og restauration
1 p-plads pr. 50 m2 liberalt erhverv og service
1 p-plads pr. 50 m2 institution


Bevaring

Indenfor bymidten skal den historiske matrikelstruktur, kaldet stavn, og gadenettet bevares sammen med de historiske gavlhuse.

Officielle bygninger fra tidligere tidsperioder skal sikres og bevares, så deres arkitektur og tidligere funktion respekteres ved renovering, ombygning eller når bygningen overgå til anden funktion.

En bevarende lokalplan skal udpege bygninger der med deres arkitektur repræsenterer stilretninger der karakteriserer bymidten og villakvarterene, som eksempelvis barok, klassicisme, historicisme, Baupflege Kreis Tondern, nationalromantiske trempelbygninger, jugend (skønvirke), bedre byggeskik, samt bygninger med bindingsværk.

Ved nybyggeri og indretning af nye butikker skal bevaringsinteresser respekteres, jf. også LP 8.46


Tidligere rammeområde nr.

8.B108, 8.B109, 8.C104, 8.C105, 8.C108, 8.C109, 8.C114, 8.C115, 8.C118, 8.C119, 8.C122, 8.C124, 8.C125, 8.P106, 8.P109, 8.P122, 8.P125


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk