Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 610.11.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

610.11.1 - Kongevej - Blegen

Bestemmelser

Plannummer
610.11.1

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
45

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2.5

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Minimums udstykningsstørrelse
300

Arealanvendelse
Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2

Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.


Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 8.46
Delvist LP 8.51

Særlige bestemmelser
I tilfælde af brand eller andre force majeure agtige forhold, er det tilladt at genopføre bebyggelse med en udformning og placering som den oprindelige bebyggelse.
En lokalplan for området skal sikre foranstaltninger som kan medvirke til at Tønder kan modstå oversvømmelser.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Dagsinstitutioner


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til boliger, butikker, erhverv, liberalt erhverv, servicevirksomheder, kollektive anlæg, offentlige formål og servicefunktioner som f.eks. kulturelle institutioner, restauration og parkering.

Grundstørrelse
Min. 300 m2

Parkering
2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav
1 p-plads pr. bolig, etagebebyggelse
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv og institution

Bevaring
Indenfor bymidten skal den historiske matrikelstruktur, kaldet stavn, og gadenettet bevares sammen med de historiske gavlhuse.

Officielle bygninger fra tidligere tidsperioder skal sikres og bevares, så deres arkitektur og tidligere funktion respekteres ved renovering, ombygning eller når bygningen overgå til anden funktion.

En bevarende lokalplan skal udpege bygninger der med deres arkitektur repræsenterer stilretninger der karakteriserer bymidten og villakvarterene, som eksempelvis barok, klassicisme, historicisme, Baupflege Kreis Tondern, nationalromantiske trempelbygninger, jugend (skønvirke), bedre byggeskik, samt bygninger med bindingsværk.

Ved nybyggeri skal bevaringsinteresser respekteres, jf. også LP 8.46

Tidligere rammeområde nr.
8.B101, 8.B103, 8.B106, 8.C104, 8.D103, 9.B11, 9.B12, 9.B13

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk