Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 560.91.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

560.91.1 - Gårdbiogasanlæg ved Gånsager

Bestemmelser

Plannummer
560.91.1

Planens generelle anvendelseskode
Landområde

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Landområde.
Gårdbiogasanlæg til produktion af biogas.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 043-5.3 (forslag)

Særlige bestemmelser
Enkelte bygningsdele kan have en bygningshøjde på optil 12 m.
Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse med hensyn til placering, omfang, formgivning, materialer og farver, så der opnås en helhedsvirkning i området.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Biogasanlæg


Områdets status pr. 01.01.2010
Landbrugsareal

Tidligere rammeområde nr.
8.L.29

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk