Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 560.81.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

560.81.3 - Flyveplads v. Skærbæk

Bestemmelser

Plannummer
560.81.3

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til tekniske anlæg.
Flyveplads

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 804

Særlige bestemmelser
Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.
Byggeriet i området skal indpasses mest skånsomt i den eksisterende landskab.
Flyvepladsen skal følge grænseværdierne for støj.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Tekniske anlæg


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til privat flyveplads

Tidligere rammeområde nr.
8.L.18

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk