Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 560.71.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

560.71.1 - Statsfænglet Renbæk

Bestemmelser

Plannummer
560.71.1

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
10

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse

Område til offentlige formål

Fængsel med funktionærboliger, samt mulighed for etablering af solenergianlæg til eget forbrug.


Opholds- og friarealer
Mindst 10 % af grundarealet skal anvendes til samlede friarealer, fælles for det pågældende område.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 031-8.2

Særlige bestemmelser

Enkelte bygninger indenfor området kan have en højde på optil 10 m.
Der skal tages særligt hensyn til sikring af drikkevandsinteresserne i området.

Max højde, tekniske anlæg: 12 m.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Fængsler


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til fængsel samt funktionærboliger.

detailhandel
Der må etableres et detailhandelsområde med dagligvareudsalg til betjening af områdets brugere med et bruttoetageareal på i alt 50 m2.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 031-8.2

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk