Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 560.51.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

560.51.3 - Gokartbane v. Skærbæk

Bestemmelser

Plannummer
560.51.3

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Gokartbane.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 805

Særlige bestemmelser
Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.
Miljøministeriets aktuelle grænseværdier for støj skal indarbejdes ved lokalplanlægningen.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Sports- og idrætsanlæg


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til gokartbane.

Tidligere rammeområde nr.
8.L.19

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk